0 276 227 97 95

Seçim vaatleri büyümeye yönelik değil, kaynakları paylaşmaya yönelik.

Eklenme Tarihi

01.06.2015
Görüntülenme

1335

Dünya platformunda hızla yükselen bir değer olan ülkemizde, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan bir seçim daha yaşanacak. Öncelikle ifade etmem gerekir ki; biz seçmenler özellikle de ekonomik durumlardan yoğun etkilenen        işverenler, sanayiciler, iş adamları açısından seçim, seçmen tercihi, seçim sonuçları vb. gibi kavramlar, 7 Haziran 2015 günü 5-10 saate   sığdırılamayacak anlamlar ihtiva etmektedir. Siyasi partilerin seçim öncesindeki proje üretim ve uygulamaları, ülke politikasına katkıları, ekonomik veriler, paranın seyri, diğer dünya aktörleri karşısındaki tutumları, eleştirel bakış açıları, seçmenlerle olan      diyaloglar, söylemler, ülke ekonomisindeki istikrar, huzurlu yaşam olanakları ve belki daha sayılamayacak kadar çok parametreler, bu muhteviyata örnek olarak gösterilebilir.

Seçimi sadece 5-10 saatte gidilip sandık başında 'tercih yapılması'    şeklinde algılamak, bir siyasi partinin programlarının, vaatlerinin başarısı ve geleceği açısından son derece tehlikelidir. Hatta bu bağlamda şöyle bir orantı kurmak mantıksız olmayacaktır: Siyasal iktidarın başarısı ile muhalefet partilerinin vaatlerindeki çılgınlık doğru orantılıdır.   Bu orantı, seçim denen olgunun anlık bir davranış olduğunu kabul eden muhalefetler açısından daha muteberdir. 
Seçim Meydanlarının renkliliği bazı siyasi partilerin vaatlerine de yansımış durumdadır.  Gelinen noktada muhalefet partilerinin özellikle ekonomik alana ilişkin vaatleri işverenler, ticari faaliyet icra edenler bakımından geleceğe daha net bakabilmek adına makul gözükmemektedir.

Zira tüketmeye yönelik vaatler artık Türkiye gibi hızlı gelişmekte olan ülkeler açısından sıkıntı vericidir. İş dünyasının beklentisi daha çok üretime ya da üretimin önünü açıcı lokomotif projelere dönüktür. Türkiye’nin de entegre olduğu dünya sistemiyle, serbest piyasa ekonomisiyle, liberal ekonomi politikalarıyla uyumsuz, bireylere doğrudan sosyal yardım ve ekonomik kazanım sağlamaya yönelik vaatler, pastanın bir an önce yenmesine yöneliktir. Zira pastanın büyütülmesine yönelik vaatler Türkiye açısından olumlu çağrışımlardır.
İstikrar bir kere sarsıldığında neler olabileceğini yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan’dan görebiliriz. Devleti aşırı borçlanma altına sokan politikaların doğru politikalar olmadığı, siyasi partilerin tümünün üretime ve dağıtılacak pastayı büyütmeye yönelik vaatlerle toplum karşısına çıkması gerektiği, iş çevrelerinin en büyük ihtiyacının seçim öncesinde ve sonrasında istikrar olduğu yönündeki kanaatlerimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.  

Mustafa SEZER
UŞAK TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI.

UTB Tanıtım Filmi

Uşak Ticaret Borsası Tanıtım Filmini İzlemek için Lütfen tıklayınız.

Filmi İzle
UTB Kayıt Evrakları

Uşak Ticaret Borsasına Kayıt olmak için gerekli evraklar

Evrakları Görüntüle
UTB Hizmet Standartları

Uşak Ticaret Borsası Hizmet standartlarımız

Devamı

Tüm Hakları Saklıdır | 2016 | Uşak Ticaret Borsası