0 276 227 97 95

BORSANIN ORGANİSAZYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ SERVİSLERİMİZ

GENEL SEKRETERLIK   

Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ve yardımcısından oluşmaktadır.

Genel Sekreter :
Uşak Ticaret Borsası personelinin sevk ve idaresi, egitimi, gelisimi ve verimliliginin artirilmasi, borsa organlarinin öngördügü süreler içersinde düzenli olarak mevzuatin toplanmasi, kararlarin icrasi, borsa tüzelkisiligini ilgilendiren her konuda gereken bilgi ve belgelerin saglanmasi ve gerekli görülenlerin ilgili organlara sunulmasi, borsa üyelerinin mesleklerine dair sorunlarinin ve yürürlükteki mevzuata uygun isteklerini degerlendirmeye alarak, Yönetim Kurulu'na ve Meclis'e raporlanmasi islerini yürütür.
Bütün borsa personelinin amiridir.

Pınar Ulusoy KARAYOL (info@usaktb.org.tr)

MUAMELAT   

Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümleri Muamelat ve Kararlar Müdürlüğüne, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreter ya işlevlerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu amaçla;
Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek,
Organ seçimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek, seçim sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları iletmek,
Tahkim hizmeti vermek, uyuşmazlığın görülmesi amacıyla tahkim kurullarının oluşumunu sağlamak, toplantıları organize etmek, alınan kararları ilgili mahkemeye intikal ettirerek sonuçlandırmak,
Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve sevk işlemlerini yerine getirmek,
Borsanın posta, telefon, internet ve faks ile yapılan iletişim hizmetlerini düzenlemek, 

Muamelat ve Üyelik İşlemleri: muamelat@usaktb.org.tr

TESCİL 

Uşak Ticaret Borsasın' da yapılan tescil işleminin gerçekleştirilmesi, Uşak Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelerin veya üye olmayanların stopaj indiriminden faydalanmaları için düzenlemiş oldukları stopaj listeleri veya muhtasar beyannamelerinin onaylanması, fatura tasdik işlemlerinin yapılması, ihracat beyannamelerinin düzenlenmesi, kullanılan Alım Satım Beyannamelerinin düzenli dağıtımı ve toplanılması, yapılan tüm tescil işlemlerinde düzenlenen Alım Satım Beyannamesinde kayıtlı bilgilerin Tescil Defteri'ne dönüştürülmesi amacıyla, yapılan tüm işlemleri kapsar.

Tescil: tescil@usaktb.org.tr

MUHASEBE

Uşak Ticaret Borsası gerçekleşen muhasebe gerektiren işlemlerin yapılması amacıyla, verilen tüm hizmetleri kapsar.

Muhasebe: muhasebe@usaktb.org.tr

UTB Tanıtım Filmi

Uşak Ticaret Borsası Tanıtım Filmini İzlemek için Lütfen tıklayınız.

Filmi İzle
UTB Kayıt Evrakları

Uşak Ticaret Borsasına Kayıt olmak için gerekli evraklar

Evrakları Görüntüle
UTB Hizmet Standartları

Uşak Ticaret Borsası Hizmet standartlarımız

Devamı

Tüm Hakları Saklıdır | 2016 | Uşak Ticaret Borsası