0 276 227 97 95

SIRA NO

 HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (ENGEÇ)

 HİZMET BEDELİ

1

BORSAYA KAYIT OLMA

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler
      1-Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin aslı veya    onaylı örneği
      2-T.Ticaret Sicili Gazetesi
      3-Bağlı Bulunduğu Odadan Faaliyet Belgesi
      4-Noter tasdikli imza sirküleri,
      5-Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Vatandaşlık numarası    ile)
      6-İkametgâh ilmühaberi,
      7-Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
      8-Vergi levhası fotokopisi
      9-Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu.
      10-Açık adres ve İletişim Bilgileri
      Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler
      1-Kuruluşa ait T.Ticaret Sicil Gazetesi
      2-Değişikliklere ait T.Ticaret Sicil Gazetesi
      3-Bağlı Bulunduğu Odadan Faaliyet Belgesi
      4-Vergi Levhası Fotokopisi
      5-İmzaya Yetkililerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
      6-İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
      7-İmzaya Yetkililerin İkametgah İlmühaberi
      8-Şirket Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopileri
      9-İmzaya Yetkililerin 3 adet vesikalık fotoğrafı
      10-Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu.
      11-İmzaya Yetkililerinin Açık Adres ve  İletişim Bilgileri

Kayıt için Müracaat Edilen Tarihi Takip    Eden İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

Kayıt Ücreti:200 TL

AİDAT ÜCRETLERİ 1.Derece: 120TL  2.Derece:115TL 3.Derece:110TL 4.Derece:105TL 5.Derece:96 TL

2

 BORSADAN KAYIT SİLDİRME

1-Borsadan Kaydın Silinmesi Hakkında Dilekçe
2-Dilekçeye eklenmek üzere Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicilindeki Kaydının Terkin Edildiğini Gösteren Türkiye Ticaret Sicil    Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya Onaylı Örneği    veya İlgili Sicil Memurluğundan alınmış bir yazı
3-Vergi Dairesinden İşyeri Kapatma    Tutanağı

Başvuru tarihini Takip Eden İlk Meclis Toplantısı

 

3-

BORSA KAYITLARINDA DÜZELTME

1-Bildirime İlişkin Dilekçe
2-Bildirime Esas Teşkil eden    Belgeler
  a)Ticaret Sicil veya Esnaf Sicildeki    Değişikliği İçeren Belgenin Aslı veya Fotokopisi
  b)Vergi Levhası Fotokopisi
3-Tüzel Kişilerde Unvan Değişikliği    veya Yetkili Kişi Değişikliklerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret Sicil Memurluğundan Alına yazının Aslı

30 Dakika

 

 

4-

BORSA SİCİL SÜRETİ-YERLİ MALI BELGESİ

1-Dilekçe

10 Dakika

5 TL

5-

BORSAYA TABİ MADDELERİN ALIM VE SATIMLARININ TESCİLLERİ

1-Müstahsil Alımlarının Tescili için    Müstahsil Makbuzlarının Koçanları ve Stopaj Ödendi Dekontu
2-Satışların Tescili İçin    Faturaların Koçanları

15 Dakika ile 45 Dakika Arasında
(Tescil İçin Gelen Evrak Adedine Göre)

Tescil Ücreti Oranı:0,015
(Binde bir buçuk)

6-

İHRACAAT BEYANNAMESİ

Fatura

15 Dakika

İhracaatta Tescil Ücreti Alınmaz

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında  belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde , hizmeti belirtilen  sürede tamamlanmaması,hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk  müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
           
İlk  Müracaat Yeri:   İkinci  Müracaat Yeri:  
 
İsim:Halil ERÇAKIR  -
Unvan:Tescil Memuru-
Adres :Atatür Mh.1.Yapı Sk No:1 Kat:2 UŞAK
No: 
Tel:0 276 2279795
Faks :0 276 2275452
E-Posta:tescil@usaktb.org.tr  
  muamelat@usaktb.org.tr

İsim:Pınar ULUSOY  KARAYOL
Unvan:Genel Sekreter
Adres :Atatür Mh.1.Yapı Sk No:1 Kat:2 UŞAK
No: 
Tel:0 276 2279795
Faks :0 276 2275452
E-Posta:genelsekreter @usaktb.org.tr
     

UTB Tanıtım Filmi

Uşak Ticaret Borsası Tanıtım Filmini İzlemek için Lütfen tıklayınız.

Filmi İzle
UTB Kayıt Evrakları

Uşak Ticaret Borsasına Kayıt olmak için gerekli evraklar

Evrakları Görüntüle
UTB Hizmet Standartları

Uşak Ticaret Borsası Hizmet standartlarımız

Devamı

Tüm Hakları Saklıdır | 2016 | Uşak Ticaret Borsası